sự thật

50 sự thật thú vị về đôi mắt

[Infographic] – Bạn có thể bắt đầu một ngày bằng việc mở mắt ra nhìn đồng hồ xem có trễ giờ chưa, và kết thúc một ngày bằng việc nhắm mắt lại mặc kệ đời đang trôi qua như thế nào để đi ngủ cho khỏe thân. Nhưng đôi mắt của bạn hoạt động 24/7 và chúng không thay đổi kích thước kể từ lúc bạn được sinh ra… (more…)