Nào mình cùng “Đuổi hình bắt chữ”

Mời các bạn cùng thử tài “bắt chữ” trong loạt ảnh dễ thương dưới đây nhé :3

pun-illustrations-funny-nabhan-abdullatif-21 pun-illustrations-funny-nabhan-abdullatif-20 pun-illustrations-funny-nabhan-abdullatif-19 pun-illustrations-funny-nabhan-abdullatif-18 pun-illustrations-funny-nabhan-abdullatif-17pun-illustrations-funny-nabhan-abdullatif-10 pun-illustrations-funny-nabhan-abdullatif-12 pun-illustrations-funny-nabhan-abdullatif-13 pun-illustrations-funny-nabhan-abdullatif-14 pun-illustrations-funny-nabhan-abdullatif-15 pun-illustrations-funny-nabhan-abdullatif-16 pun-illustrations-funny-nabhan-abdullatif-11 pun-illustrations-funny-nabhan-abdullatif-9 pun-illustrations-funny-nabhan-abdullatif-7 pun-illustrations-funny-nabhan-abdullatif-8 pun-illustrations-funny-nabhan-abdullatif-6 pun-illustrations-funny-nabhan-abdullatif-5 pun-illustrations-funny-nabhan-abdullatif-4 pun-illustrations-funny-nabhan-abdullatif-3 pun-illustrations-funny-nabhan-abdullatif-1
Tác giả của chùm ảnh dễ thương trên là Nabhan Abdullatif – một nhà thiết kế đồ họa chuyên nghiệp. Ông được biết đến với những hình ảnh minh họa chơi chữ thú vị của mình trên cộng đồng Instagram. Nếu bấy nhiêu hình ảnh vẫn chưa đủ làm bạn “kích thích” thì nhấn vào link Instagram của ông để xem thêm nhé.

Instagram: Nabhan Abdullatif

Nguồn →

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *