15 chiếc bàn cho nguồn cảm hứng bất tận

Có những chiếc bàn chỉ cần nhìn thấy là cảm hứng tuột cái vèo, có những chiếc bàn nhìn thấy là năng lượng bốc tới đỉnh? Tại sao?

Bàn lấp lánh

Thiết kế bởi  John Foster

creative-table-design-1-1

creative-table-design-1-2

Bàn bạch tuột

Thiết kế bởi Isaac Krauss

creative-table-design-2

Designed by Isaac Krauss

 

Bàn picnic

Từ haikocornelissen.com

creative-table-design-3-1

creative-table-design-3-2

Bàn “tinh thể lỏng”

Thiết kế bởi Zaha Hadid

creative-table-design-4-1

creative-table-design-4-2

creative-table-design-4-3

Bộ bàn treo

creative-table-design-5

<h2=>Bàn mèo

creative-table-design7-1

creative-table-design-7-2

Bờ biển tại nhà

Thiết kế bởi Justin Kemp

creative-table-design-6-1

creative-table-design-6-2

Bàn cafe kiểu album ảnh

Thiết kế bởi Mitch Steinmetz

creative-table-design-8-2

creative-table-design-8-3

Bàn cỏ

Thiết kế bởi Emily Wettstein

creative-table-design-9-1

creative-table-design-9-2

Bàn trôn ốc

 Thiết kế bởi Mark Fish

creative-table-design-10-1

creative-table-design-10-2

Bàn kiểu hồ nước đuôi vịt

 Thiết kế bởi watertables.net

creative-table-design-11

Bàn cafe kiêm võng cho mèo

Thiết kế bởi Koichi Futatsumata

creative-table-design-12-1

creative-table-design-12-2

creative-table-design-12-3

Bàn ảo giác

 Thiết kế bởi essey.com

creative-table-design-13

Bàn “hợp thể”

Thiết kế bởi fusiontables.com

creative-table-design-14-1

creative-table-design-14-2

Bàn hồ nước

creative-table-design-15-1

creative-table-design-15-2

Nguồn →

One thought on “15 chiếc bàn cho nguồn cảm hứng bất tận

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *